Zpět na seznam zpráv

Italský realitní trh v roce 2015


Italský realitní trh se nachází v podobné situaci jako jeho západní soused - Francie. Obecně dochází k poklesu objemu transakcí, nicméně tendence v jednotlivých sektorech realitního trhu se výrazně liší. 

Dle údajů italské Finanční správy došlo k meziročnímu poklesu trhu s realitami o 3,6%. Lze však vypozorovat výrazné rozdíly. Transakce s průmyslovými nemovitostmi se zvýšily o 10,8%, ale objem transakcí s komerčními nemovitostmi v odvětví služeb klesl o 6,9%. Rezidenčních nemovitostí z pohledu objemu transakcí zaznamenaly meziročně mírný pokles o 1%. 

Výrazné rozdíly se projevují i na teritoriální úrovni. I nadále evidujeme pokles v jižní části Itálie, kde dochází k meziročnímu poklesu realitního trhu s rezidenčními nemovitostmi o 4,3%. Naopak severní část vykazuje relativně konstantní hodnoty a za sledované období došlo pouze k mírnému poklesu o 0,3%. Dá se říci, že realitní trh na severu Itálie stagnuje.

Oživení lze pozorovat ve střední Itálii, kde trh rostl o 1,7%. Nicméně přetrvává trend posilování realitního trhu v největších italských městech. Největší dynamiky dosahoval trh ve Florencii, kdy rostl o více než 12 %. Přesto je však situace na italském realitním trhu z pohledu objemu investic stále hluboko pod stavem před finanční krizí v roce 2008. V roce 2008 představoval objem investic do nemovitostí v Itálii 6,6 % všech investic do nemovitostí v Evropě.  V prvních třech čtvrtletích roku 2015 se podíl snížil na současných 2,1 %. 

Najděte si svoji nemovitost

Zpět na seznam zpráv